Stor bryllaupshelg i Aurland

Det var i alt 4 par som gifte seg i Aurland 30. august.
Aurland.com var gjest i Monna og Geir Lasse sitt bryllaup inne i
"Dei magiske Grottene" i Gudvangen, og fekk såleis ikkje teke bilete av alle.
Me har fått låne biete av Ketil Lien Nilsen i to av bryllaupa, men har diverre
ikkje bilete frå bryllaupet på Bakka der Camilla og Christian Alexander gifte seg (hjelp?).

Monna og Geir Lasse gifte seg i "Dei magiske grottene" i Gudvangen kl 14.00

       
Silje og Eirik gifte seg i Vangen kyrkje kl 15.00
       
       
Adriana og Håvard gife seg i Vangen kyrkje kl 16.00