Bøker av og ved Anders J. Ohnstad:

 

Aurland I (mest frå gamal tid) 1962

Aurland II (slektssoge, forf. saman med Anna Gjerløw) 1964

Aurland III (kultursoge) 1990

 

Gardssoge bd. I, Vassbygdi og fjellgardane 1988

Gardssoge bd. II, frå Skjerdal til Tero 1994

Gardssoge bd. III, frå Loven (no: Låvi) til Frondalen 1996

Glimt frå aurlandssoga bd. I, A.O. er her medforfattar og skriftstyrar, 1991

Glimt frå aurlandssoga bd. II, A.O. er her medforfattar og skriftstyrar, 1997

Djup fjord og høg himmel, jubileumshefte ved A.O. sin  80-årsdag, ei samling av artiklar, 1991, utgjevarar: professorane Jarle Bondevik og Andreas Bjørkum

 

Til Anders Ohnstad på 90-årsdagen 27. juni 2001, v/Andreas Bjørkum og Bjørg og Jarle Bondevik, 2001

 

Aurdal (hft.) om Sogn Jord- og hagebruksskule i Aurland, 1992

Vangen kyrkje 700 år (frå ferdigstilling), 1983

Among the Fjords and Mountains, medforfattar, 1994

Gard og grend – mine frå eit langt liv, 1998

Aurlandsætti i mellomalderen, på Island og her heime, 1999

Aurland mellom fjell og fjord, 2001

Vangskyrkja i Aurland, 800 gamal, jubileumsskrift, 2002

Bygde-Noreg er liv laga, 2003

Elles ei rekkje artiklar.