Om forfattaren og lektoren Anders Ohnstad:

Anders J. Ohnstad, f. 1911 i Aurland, utdanna lektor i 1945, var lektor ved Grefsen Høyere skole, lektor ved Sogndal gymnas og realskule, Hornes off. Landsgymnas og Voss off. Landsgymnas. Han hadde permisjon frå Voss frå 1954 til 1962.

Han gjekk av med pensjon i 1979. Han brukte òg mykje av feriane til å skriva.

Sidan 1979 har han skrive fleire bøker og artiklar med lokalhistorisk innhald.

Anders Ohnstad gjekk bort 4. mai 2007 og var på arbeid til siste dag.

 

Informant: Ingvar Vikesland