Kystled

Bileta frċ Kystleden 10.06.2006 er tekne av Pascale Baudonnel.