NÆRØYFJORDEN

Verdsarvfjorden Nærøyfjorden (World Heritage Fjord) i bilder. Eit bildegalleri frå ein av verdens vakraste fjordar.

Klikk på bileta for å gjere dei større!

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Styvi-skilt01-2.jpg (22713 byte) Styvi05-2-3.jpg (25675 byte) -Tufte01-2.jpg (25428 byte)
         
Beitelen01-2.jpg (20791 byte) Elv01-2.jpg (25487 byte) fjord01-2.jpg (24036 byte)
Bilete 1 Bilete 2 Bilete 3 Bilete 4 Bilete 5
Styvi01-2.jpg (26552 byte) Styvi03-3.jpg (26494 byte) Styvi02-2.jpg (26661 byte) Styvi04-2b.jpg (26378 byte)
Dyrdal01-2.jpg (18131 byte) Styvi06-2-3.jpg (25590 byte)
Bakka-kyrkje01-2.jpg (21936 byte) fjord03-2.jpg (23414 byte)
Bakka-kyrkje02-2.jpg (24091 byte) Bakka-kyrkje03-3.jpg (24501 byte)
skip01-3.jpg (25157 byte) Padling01-2.jpg (28294 byte)
     

Grendene langs fjorden heiter Nærøy sokn. Til dette soknet høyrer såleis Gudvangen, Bakka, Styvi og Dyrdal. Ei tid høyrde Nærøy til Undredal sokn, men fekk eiga kyrkje i 1859.

Denne trange og frodige fjordarmen (250 meter på det smalaste) har vore eit attraktivt reisemål i nærmare 150 år for folk frå verda over, og er ein av Noregs mest besøkte attraksjonar.

Lengst borte utanfor Dyrdal ser vi Sagfossen (Legdelvi). Ei stykke nedanfor stølen Legdene stod det tidlegare eit sagbruk. Difor namnet Sagfossen.

Det er registrert om lag 50 fugleartar og 20 artar av pattedyr ved fjorden. Gjennom fleire tiår bakover har det vore mykje kobbe (sel) her. I 1990-åra kan det vera ei stamme på over eit hundre dyr.

Frå Styvi og inn forbi Bakka er fjorden smal og grunn. Her kan det lett bli islagt i kalde og rolege vintrar.