AIS (Aurland idretts- og samfunnshus)

OPNINGSTIDER FOR SYMJEHALLEN
HAUSTEN 2001 - VÅREN 2002

MÅNDAG

19.00 - 21.00

OSLO ENERGI
TYSDAG 18.00 - 19.00 OFFENTLEG BADING, DAMER
19.00 - 21.00 OFFENTLEG BADING, VAKSNE
ONSDAG -       -
TORSDAG 18.00 - 20.00 OFFENTLEG BADING, ALLE
20.00 - 21.00 OFFENTLEG BADING, VAKSNE
FREDAG -        -
LAURDAG 12.00 - 13.00 FAMILEBADING, BORN I FYLGJE MED VAKSNE
13.00 - 14.00 OFFENTLEG BADING, ALLE

BILLETTPRISAR:

BORN: Kr 10
VAKSNE: Kr 20
KLYPPEKORT BORN (20 KLYPP): Kr 100
KLYPPEKORT VAKSNE (20 KLYPP): Kr 250

BORN UNDER 3 ÅR:

GRATIS

DET ER HØVE TIL Å NYTTE TENNISBANENE BAK AIS
AVTAL GJERNE TID MED KULTURKONTORET PÅ TLF. 57 63 29 70