AURLAND

 

VERV
Kommunestyret: Solveig Roti Aasen
Lars Moland
Anne Line Johnsen er vikar
for Lars i permisjonstida
Hovudutval for utvikling: Harald Skjerdal
Hovudutval for undervising og barnehagar: Gry Halle
Hovudutval for helse og sosialomsorg: Signe Olaug Pedersen
Hovudutval for naturforvalting: Lars Moland
Formannskapet: Solveig Roti Aasen

tilbake