AURLAND

PROGRAM STYRET VERV MAILADRESSER

Nye medlemer er alltid velkomne -
kontakt ein av oss for informasjon om neste møte.

Me oppmodar ungdomar spesielt om å kontakte oss.

Hugs, det er ikkje hjelp i å diskutere sakene på gata -
bli med oss og få høve til å sei det du meiner.

Har du saker du ynskjer å ta opp, kan du sende oss ein mail her.