FLYKTNINGAR

Høgre røysta som einaste parti mot å busetja fleire flyktningar i kommunen.

Høgre meiner at asylmottaket krev mykje frå kommunen og at det no ikkje er rett å bruka ytterlegare midlar til å busetja flyktningar.

 Aurland Høgre

Tilbake til HØGRE si hovudside