JORDMOR

har arbeidstid frå 08.00  -  15.30

Om du ikkje treffer jordmor på kontoret

kan du ringja 95 98 46 23