AKTUELT

LEGEKONTORET AKTUELT AVDELINGANE TILSETTE

På denne sida vil me seinare legge inn råd om aktuelle sjukdomar
som "går" i bygda og informasjon om ulike tema innan helse.