LEGEKONTORET

LEGEKONTORET AKTUELT AVDELINGANE TILSETTE
 

Opningstid 08.00 - 15.30
Telefon sentralbord 57 63 20 00
Fax 57 63 20 10
Legane treff du lettast på telefon mellom 14.30 og 15.30
Er telefonen oppteken og du treng akutt hjelp, ring 113