Fakta om soneterapi

tilbake

HISTORIKK
Soneterapien er en gammel behandlingsform. Den kan føres tilbake til det gamle Egypt flere tusen år f. Kr. og også gamle ikaindianere benyttet seg av denne terapiformen. I den nyere tid var det den amerikanske legen Dr. William Fitzgerald som ”gjenoppdaget” terapien slik vi kjenner den i dag, og Euince Ingham som arbeidet på samme sykehus som Dr. Fitzgerald tilrettela soneterapien slik vi kjenner den i dag. Her i Norge har soneterapien vært kjent siden ca. 1950 og ble hovedsakelig brakt hit fra Danmark.
HVA ER SONETERAPI OG HVORDAN VIRKER DEN
Soneterapi bygger på helhetsprinsippet. Det vil si at mennesket ses som en helhet med kropp og psyke i gjensidige balanse . Forstyrres denne balansen, oppstår det sykdom, og symptomene er tegn på at kroppen gir beskjed om at noe er galt. Soneterapien brukes som et middel til å gjenopprette balansen i den menneskelige organismen og fokusere på kroppen som et energikretsløp. Med energi menes livsenergi. Føtter er delt inn i soner som gjenspeiler bl.a. kroppens organer. Disse organene er igjen forbundet med meridianer ( energibaner ) som gjennomstrømmer kroppen i et visst system. Soneterapien kan også forklares ut fra ECHIWO-biologien. ECHIWO står for ”Embryo Containing Information of the Whole Organism”. Fosteret vil selv på det tidligste stadium av svangerskapet, inneholde informasjon om hele organismen, og slik vil deler av kroppen kunne reflektere helheten. Organismen utgjør et mosaikk av slike ECHIWO-er, og de har biologiske egenskaper som gjenspeiler den del av organismen de svarer til. Dette forhold kalles det bioholografiske prinsipp. Soneterapi er en slik bioholografisk metode der sonene står i sammenheng med kroppens forskjellige deler og organer. Når soneterapien så stimulerer føttenes soner, oppstår det en normaliserende effekt i tilsvarende kroppsdel, en forbedring av sirkulasjonen av kroppsvæske og en økt utskillelse av endorfiner (  ”kroppens eget morfin” ). Slik hjelper soneterapien kroppen til å hele seg selv.
REAKSJONER ETTER SONETERAPIBEHANDLING

En soneterapibehandling kan utløse forskjellige reaksjoner. Disse er ofte helt individuelle, og kan oppstå enten umiddelbart eller lengre ut i behandlingsforløpet. Reaksjonen kan være:

* tretthet og dypere søvn
* økt og illeluktende vannlating
* økt tarmfunksjon
* hodepine og økt slimutskillelse
* humørsvininger av kortere varighet
* oppblussing av gamle symptomer

Disse reaksjonene er alle et resultat av at organismen renses for forskjellige avfallstoffer. Det er altså ikke en forverring av allmenntilstanden, men tvert imot et bevis på at bedringen er på vei.
BEHANDLINGSTID
En behandlingstid varer fra 45 minutter til 1 time. Antall behandlinger er avhengig av hvor lenge ubalansen har vart, alder og allmenntilstand samt sykdommens art. Soneterapien brukes også forebyggende.
BEHANDLINGSRESULTAT
Det er nødvendig med godt samarbeid mellom klientent og soneterapeuten. Samarbeidet som skapes gjennom behandlingen bør resultere i at klienten bedre enn før forstår sin egen situasjon og de faktorer som har medført ubalanse og sykdom. En ting er å gjenopprette en balanse under behandlingen, - like viktig er det å vedlikeholde denne bedrede situasjonen. Etter at avtalt behandlingsforløp er avsluttet, kan det være nyttig at klienten gjør en avtale med soneterapeuten om oppfølging.
TILLEGGSTERAPIER
En soneterapeut benytter gjerne tilleggsterapier som fytoterapi ( urtebehandling ), øreakumpunktur og kostholdsveilledning m.m.
SONETERAPEUTEN BEHANDLER IKKE
Klienter som har kreft, sukkersyke, struma, smittsomme sykdommer og pacemaker. Personer med fremmedlegemer som kunstige ledd, nagler og silikon behandles med forsiktighet. Lovverket er imidlertid under endring, så snakk med din soneterapeut om dette.
NORSK FORENING FOR SONETERAPEUTER (NFS)
Ble dannet sommeren 1988 med det formål å være en selvstendig, uavhengig forening for soneterapeuter som gjennom sitt virke driver biologiske og helhetlige metoder i behandling av medmenneskelige lidelser. Det er videre foreningens målsetting å ivareta medlemmenes faglige interesser og høyne deres standard, for derved å sikre også klientene forsvarlige behandling.
ETISKE REGLER FOR NFS

En naturbehandlers oppgave er via god tilrettelagt behandling å bedre menneskers fysiske og psykiske helse. En soneterapeut tilsluttet NFS må:

* behandle sine klienter med respekt og integritet
* overholde taushetsplikten
* vise diskresjon m.h.t. opplysninger en får utenom det som oppfattes som taushetsløfte
* holde sine kunnskaper vedlike og sørge for å fornye dem.

En soneterapeut tilsluttet NFS må ikke:

* utnytte sine klienter økonomisk
* gi sine klienter urealistiske forhåpninger
* hindre sine klienter i å søke hjelp andre steder
* la seg utnytte/benytte i reklame med kommersielt preg
* bruke behandlingsmetoder en ikke behersker

* manipulere klienter inn i religiøse sammenhenger

En soneterapeut tilsluttet NFS bør:

* behandle sine kollegaer med respekt
* være åpen og dele sine kunnskaper med kollegaer
* så langt som mulig ha et åpent forhold til det etablerte helsevesenet
* drive sin praksis etter offentlige godkjente normer
* så langt som mulig orientere sine klienter om den økonomiske konsekvens av aktuell behandling

tilbake