Johannes Thunshelle

Spelar variert dansemusikk til ulike
arrangement som bryllaup,
årmålsdagar, dans på "lokalet" m.m.

Kontakt meg på telefon

57 63 35 18  -  913 85 334

FAX

57 63 11 49

eller e-post

j-thun@frisurf.no