Fretheim Hytter
Gjørven Hytter
Gudvangen C.
Lunde Camping
Neset Feriehus
Skahjem Gard
Skaim Hytter
Skresanden H.
Stalheimsøy gard
Stigen Gard
Tunshelle Gard
Vang Camping
Vangen Rorbuer
Winjum Hytter
Øygardsbu
(tilbake)