17. mai 2003 på Vangen

Ein fin 17.mai-dag i Aurland. Bileta er ikkje så kunstneriske, men det viktigaste er at
flest mogeleg som feira dagen kan sjå seg att, og at slektningar og vener andre stader
får høve til å sjå "sine".

Bileta talar for seg sjølv, klikk på dei for å få dei større!
I år er bileta noko større (betre kvalitet), så det går litt lenger tid å laste dei ned.