17. mai 2006 på Vangen

Opphaldvêr under oppmarjen og på festplassen gjorde sitt til at dagen vart fin trass
dårlege meldingar.
Det er ikkje lagt inn kommentarar på bileta, men det skulle vel vera unødvendig.
Kos dykk med bileta og klikk på dei for å gjere dei større.

Folketoget på veg til Aurland Helsetun
   
Festplassen ved SJH er neste stopp...
Inntrykk frå festplassen
 
       
Diverse 17. mai bilete