1-års jubileum på
Ryggjatun mottaket


Bileta talar for seg sjølv, klikk på dei for å få dei større!