Aurlandsdalen-03

Her er inntrykk i biletform frå ein vennegjeng som gjekk Aurlandsdalen laurdag 6. september
med aurland.com sitt fotoapparat. Dei lova ferdafolk dei møtte å få sjå seg att på sidene
våre, difor er det heller mange bilete av personar i biletreportasjen.
Men det var særs mange som gjekk delen denne dagen, så kvifor ikkje?