Karmøygjeng på Aurlandstur

Ein vennegjeng frå Karmøy på opplevingstur til Aurland med Aurlandsdalen som
hovudattraksjon. Reiseleiar er Lou Ann med røter i frå Aurland.