Ballbingeopning
i Gudvangen 20.10.2003.

Gudvangen har på dugnad laga den fyrste ballbingen i kommunen.
Med start i august er dette eit arbeid som er gjort unna på rekordtid.
Mange forventningsfulle born og vaksne hadde møtt fram,
og dei fekk møte Tommy Øren, Terje Skjeldestad og nyeordføraren,
Olav Ellingsen, som var på sitt fyrste offisielle oppdrag.

Bileta er frå opningsseremonien, og du kan klikke på bileta for å sjå nærare på dei.
Meir utfyllande reportasje får du i neste nummer av Aurlendingen.