Riving av Breisneshuset

Rivinga av Breisneshuset tok til 10. mars 2009. Dette skal opna for utsikt mot fjorden og gjera
Aurlandsvangen lysare og trivlegare.