Brøytingi av Aurlandvegen
2003
Bileta er tekne av Ola Turlid våren 2003

Vegen vart opna torsdag 22.mai
         
Torstein smiler etter at nio eit høgfjell er opna, medan Tore gjer seg klar til nye oppdrag.
 
Ved Skålo Ved Jonsnosi
 
Fredag 16. mai stod Flyskjeringi for tur med mykje snø i år
Fresing i Flyskjeringi - her var det mykje arbeid På veg mot ny "skjering"
 
Torsdag 15. mai. Er no ved Flyskjeringa (p.plassen til Tistadalen)
   
Frå Honsvatnet mot Flyskjeringi Same plass i -91    
 
Onsdag 14. mai, er me framme ved Honshytta. Dårleg vêr og vanskelege forhold
 
Ved Honshytta i år Ved Honshytta år 1992  
 
Tysdag 13. mai, i dag er me ved Honsbrui
 
Mot Honsbrui Opp frå
Honsbrui
Ved Honsbrui år 2000  
 
Fredag 9. mai, på toppen av Nalfarhøgdi
Diverse brøytebilde frå Nalfarhøgdi
 
Torsdag 8. mai, dårleg vêr har seinka arbeidet i dag.
   
  Ikkje sol støtt
på fjellet nei
Torstein Svedal
må gjere
vedlikehald på
fresen
Siste svingen
mot Nalfarhøgdi
 
 
Onsdag 7. mai, ber det opp Nalfarbakkane
 
GPS er på plass
i år og
Tor Kvåle med
dagens "brøyte-
stikke", PC
Nedste svingen
i Nalfarbakkane
Øvst i
Nalfarbakkane
 
 
På synfaring innover fjellet før brøytinga tok til
Honsbrui Honshytta Flyskjeringa Andisvatni Skålo