GRISEN STÅR OG HYLER
Klikk her for å sjå kortfilm med teppebilete som 6. klasse på ABU har laga


Salen var fullstappa under song- og konsertstunda Musikkskulen arrangerte i AIS søndag 26. mars 2006.
Eit vellykka arrangement med "hundrevis" av aktørar frå Musikkskulen, skulane, barnehagar, Aurland spelemannslag,
Flåm Musikklag, Torardarane, skulekorpset, Prosjektkoret, ungdomsskulekoret m.m. og mange hjelparar utanom.

Bileta nedanfor er ikkje ordna i rekkjefylgje. Dei kan klikkast på for å gjerast større.