Juleisen 2007


Mange nytta høvet til å få uvanleg førejulsoppleving på isen i Aurland
veslejulaftan. Nokre dreiv med isfiske, andre sto på skeiser eller sparka
medan nokre rett og slett tok ein ettermiddagstur på den 13 cm tjukke isen.