Jarle redda kattugla...


...frå trafikkdøden !

11. desember var Jarle Sandvik, Kirsten Flåm og to andre på veg frå Bergen til Solund. Ved Eikangervåg fekk dei plutseleg sjå ein liten skapning midt i vegen. Medan sjåføren (Kåre Flåm) svingar unna og passerer, oppdagar dei at det er ei ugle. Om den sov eller hadde blitt råka og sat der fortumla veit me ikkje. Me fann i alle fall ut at me måtte stoppe og få fuglen vekk frå køyrebana, før den vart overkøyrd. Me måtte handle raskt. Ein trailer passerte likevel før vi rakk å kome oss ut av bilen, men det var så god klaring under køyretøyet at ugla ikkje vart råka, fortel Sandvik.

Det kom ein trailer til og ein personbil, men desse fekk Kirsten Flåm stoppa i siste liten medan Jarle Sandvik fanga ugla med hendene. Det viste seg å vere ei kattugle. Sandvik tok med seg fuglen inn i bilen og sat med ho på fanget. For aller første gong hadde den naturinteresserte ei ugle så nær.  

Skadd?

Dei reisande vurderte kva dei skulle gjere med kattugla. Det kunne jo hende fuglen var skada og trengde ein sjekk av veterinær.
- Kattugla sat roleg i bilen, men vakna etter kvart til liv. Den såg seg rundt i bilen og betrakta kvar einskild av oss. Den snudde hovudet og såg meg rett opp i ansiktet. Den krumma klørne rundt veslefingrane mine, og viste ikkje teikn til å vere redd, fortel Sandvik.
- Noko teikn på ytre skade var det ikkje, og gripeevna var det ikkje noko i vegen med.
-Difor bestemte gruppa seg for å sleppe ugla fri, før dei hadde køyrt for langt bort frå området der den vart funnen. Dei stoppa ved Steinareset (Romarheimsfjellet).
- Me håpar den finn vegen attende til området sitt. Fuglar er jo flinke til å orientere seg, seier Sandvik.

Foreviga hendinga

Ugla vart litt redd i det Sandvik gjekk ut av bilen. Den skifta tak med klørne og greip skikkeleg til så klørne gjekk inn i fingrane på mannen. Han måtte få hjelp av kona til å trekke ut at klørne.

- Det var ikkje spesielt ilt, og litt må ein tole når ein er så heldig å ha ei lys levande ugle i hendene, seier Sandvik.

Til all lukke låg fotoapparatet i bilen. Kirsten Flåm fekk teke nokre bilete av ugla medan mannen heldt ho. Til slutt sat ho på handa klar til å få friheita attende. Men ho gav seg så pass tid at ho kunne forevigast i heilfigur, før ho tok sats og sigla av garde og inn i skogen.

- Det heiter seg i følgje gamal overtru at kattugler varslar om død. Me var faktisk på veg til ei gravferd, så ugla var nok litt seint ute, seier Sandvik humoristisk.