Kjosfossen
Offisiell opning av nye plattformen 26.07.01
+ bilete frå Flåmsdalen denne dagen

John Rochelle Lee Johnson jr. hadde æra av å opne nye plattningen ved Kjosfossen
P7265423-2.jpg (24960 byte) P7265437-2.jpg (25293 byte) P7265429-2.jpg (25007 byte) P7265440-2.jpg (25859 byte) P7265438-2.jpg (30385 byte)
P7265417-2.jpg (27479 byte) P7265418-2.jpg (28516 byte) P7265415-2.jpg (27347 byte) P7265421-2.jpg (23158 byte) P7265427-2.jpg (27278 byte)
P7265433-2.jpg (26168 byte) P7265408-2.jpg (28811 byte) P7265425-2.jpg (28554 byte) P7265383-2.jpg (27148 byte) P7265410-2.jpg (28397 byte)
P7265442-2.jpg (20013 byte) P7265399-2.jpg (28849 byte) P7265392-2.jpg (26863 byte) P7265411-2.jpg (24698 byte) P7265443-2.jpg (20649 byte)
P7265385-2.jpg (21922 byte) P7265407-2.jpg (28248 byte) P7265398-2.jpg (29246 byte) P7265402-2.jpg (26001 byte) P7265387-2.jpg (27506 byte)
P7265401-2.jpg (27572 byte) P7265413-2.jpg (26099 byte) P7265388-2.jpg (25744 byte) P7265444-2.jpg (28176 byte) P7265376-2.jpg (28124 byte)
P7265390-2.jpg (26701 byte) P7265446-2.jpg (30332 byte) P7265361-2.jpg (28282 byte) P7265375-2.jpg (31073 byte) P7265391-2.jpg (35045 byte)
P7265453-2.jpg (30488 byte) P7265455-2.jpg (23268 byte) P7265458-2.jpg (30284 byte) P7265373-2.jpg (29365 byte) P7265447-2.jpg (29020 byte)
P7265365-2.jpg (31663 byte) P7265459-2.jpg (28208 byte) P7265356-2.jpg (27700 byte) P7265493-2.jpg (24481 byte) P7265495-2.jpg (30418 byte)
P7265460-2.jpg (24005 byte) P7265358-2.jpg (25195 byte) P7265461-2.jpg (27744 byte) P7265488-2.jpg (30845 byte) P7265489-2.jpg (30983 byte)
P7265490-2.jpg (28027 byte) P7265477-2.jpg (31325 byte) P7265480-2.jpg (30665 byte) P7265496-2.jpg (25330 byte) P7265500-2.jpg (25430 byte)
P7265482-2.jpg (25591 byte) P7265466-2.jpg (28489 byte) P7265499-2.jpg (27817 byte) P7265502-2.jpg (26828 byte) P7265501-2.jpg (29321 byte)