KULTURMØNSTRINGA 2004

Mange gode innslag under kulturmønstringa i år, og Aurland
sender eit solid lag vidare til fylkesfinalen.

Bileta er utan tekst og kommentarar, men eit inntrykk frå kvelden gir dei likevel