Kulturmønstringa 2007

Mange deltakarar og stort publikum også i år.
Bileta er ikkje kommenterte då red. var bortreist desse dagane.
Fotograf i år var Thorvald Andresen.