Lærdalstunnelen er opna !


Rundt 4000 menneske var samla til den store hendinga

Klikk på bileta for å gjere dei større !

P1010001-2.jpg (20082 byte) A1010047-2.jpg (12297 byte) P1010002-2.jpg (24450 byte) P1010004-2.jpg (17033 byte) P1010003-2.jpg (24227 byte)
Inn frå Aurland Me ser lyset Inn i hall 3 Ut til Lærdal Endeleg på hi sida
P1010031-2.jpg (23687 byte) P1010019-2.jpg (26961 byte) P1010012-2.jpg (25047 byte) B1010017-2.jpg (25678 byte) P1010018-2.jpg (26994 byte)
Klar for opning Konfransier
Henning Rivedal
Sogndal
storband
Ordføraren i
Aurland
Musikarar frå
Årdal og Lærdal
B1010016-2.jpg (27467 byte) P1010027-2.jpg (27668 byte) B1010034-2.jpg (27419 byte) B1010036-2.jpg (25936 byte) B1010021-2.jpg (27182 byte)
Klar for
samarbeid
Heider til
Kjell Opseth
Karl Seglem på
bukkehorn
Bergtrolla  
B1010029-2.jpg (27615 byte) B1010030-2.jpg (25822 byte) P1010055-2.jpg (25775 byte) P1010063-2.jpg (28352 byte) B1010033-2.jpg (25610 byte)
Kongen kjem Kong Harald V Kongen talar til
folket
Søfteland i
samtale med Kongen
Fylkesmann
Oddvar Flæte
B1010037-2.jpg (21061 byte) P1010057-2.jpg (27515 byte) P1010058-2.jpg (24337 byte) P1010060-2.jpg (25051 byte) P1010061-2.jpg (29003 byte)
Kongen hadde
"medbrakt" politi
Klar for "skjering"
av snora
No er tunnelen
klar for trafikk
Kongen poserer for
Aurland.com
Signering av
bauta-plata
P1010054-2.jpg (26310 byte) A1010041-2.jpg (25319 byte) P1010049-2.jpg (25174 byte) B1010042-2.jpg (24483 byte) A1010044-2.jpg (28190 byte)
Kongesangen vert
spela
Kongen forlet
Lærdal
Kortesjen på veg
til Aurland
 
B1010018-2.jpg (29158 byte) B1010022-2.jpg (28878 byte) B1010026-2.jpg (25377 byte) B1010024-2.jpg (27160 byte) B1010025-2.jpg (25081 byte)
Publikum kosa seg storleg på den fine haustdagen.   Her nokre Aurlendingar på den "andre" sida i dag.
P1010035-2.jpg (27446 byte) P1010028-2.jpg (26499 byte) P1010029-2.jpg (25944 byte) P1010009-2.jpg (25630 byte) B1010044-2.jpg (24340 byte)
  Samferdselsminister
Terje M. Gustavsen 
Kjell Opseth, "far"
til tunnelen
NRK jobba for 
harde livet
Hallvard Stedje
køyrde "pressa"
A1010049-2.jpg (25580 byte) B1010050-2.jpg (24652 byte) A1010052.jpg (25728 byte) B1010051-2.jpg (26662 byte) B1010047-2.jpg (26308 byte)
Tilbake i Aurland Veteranbilane kjem Endå ein...
...fyrste privatbilen
To verdige repr.
frå vegstellet
A1010050.jpg (25849 byte) A1010048-2.jpg (14300 byte) Tunnelrekl01-2.jpg (20005 byte) P1010010-2.jpg (25705 byte) P1010006-2.jpg (22120 byte)
Aurlendingane
ventar på å få køyre
Informasjonsleiar
Dagrunn Husum
Tunnelskjorta du
kan kjøpe i Aurland
Vegsjef
Lars Lefdal
Frå
pressekonferansen
P1010093-2.jpg (26160 byte) P1010014-2.jpg (17901 byte) P1010090-2.jpg (26890 byte) P1010015-2.jpg (22734 byte) McKlubben01-2.jpg (21851 byte)
Trafikk-kork i
Aurland om kvelden
Kontrollingeniør
Kåre Brandal
Stort fyrverkeri i 
Aurland
Anleggsleiar/Lærdal
Jan Nordgulen
Aurland MC-klubb
var og på plass!
         

 

 

Bakgrunnsstoff

Den 27. november opna H.M.Kong Harald V verdas lengste vegtunnel, Lærdalstunnelen. Tunnelen, som er den lengste i verda, er ein viktig del av det ferjefrie vegsambandet mellom Bergens-området og austlandet.   Opningsarrangementet fann stad ved rundkøyringa på Håbakken i Lærdal.

Bygginga av den 24,5 km lange Lærdalstunnelen tok til den 15. mars 1995 og salva som markerte gjennomslaget i tunnelen vart sprengt 3. september 1999. Året etter gjennomslaget har gått med til mellom anna arbeid med ettersikring, elektroarbeid, arbeid med tryggleiksutstyr, måling og lyssetjinga av fjellhallar, bygging av reinseanlegg og arbeid i på Håbakken i Lærdal og Nyheim i Aurland.

Luft, lys og tryggleik

Lærdalstunnelen er ikkje berre verdas lengste vegtunnel. Som første tunnel i verda  er Lærdalstunnelen utstyrt med reinseanlegg som skal fjerne både støv og nitorgendioksid (NO2). I tillegg har tunnelen mellom anna 32 impulsvifter som syter for frisk luft i den lengste delen av tunnelen. I Lærdalstunnelen er både naudtelefonar og brannslokkingsapparat installert tettare enn kva som er vanleg i andre tunnelar. Dette tryggingsutstyret er kopla saman i eit dataanlegg som vert overvaka og styrt frå Statens vegvesen sine vaktsentralar. I tillegg til dette har alle snunisjer fått spesiell lyssetjing, og fjellhallane med det blå og gule lyset, deler tunnelen i fire seksjonar som skal bryte monotonien for dei som køyrer den 24,5 km lange strekninga.

- Etter fem og eit halvt års arbeid ser vi no fram til å ta Lærdalstunnelen i bruk, og vi håpar at riktig mange finn vegen til Lærdal på opningsdagen. Med dei tiltaka som er gjort i Lærdalstunnelen trur vi at køyreturene gjennom Lærdalstunnelen vil bli ei behageleg reise der trafikantane kan kjenne seg trygge, seier vegsjef Lars Lefdal.