Nynorske litteraturdagar - 2009

Nynorske litteraturdagar i Aurland held fram suksessen.
Interessa for dagane og besøkstala aukar for kvart år.
Bileta nedanfor skulle gi eit intrykk av breidda ved litteraturdagane.
Foto: Thorvald Andresen

Du kan klikke på bileta for å sjå nærare på dei.

Fretheim Hotel er hovudarena for Nynorske litteraturdagar.
I år var arrangementa dessutan fordelt på fleire stader som Flåm Panorama,
Ægir bryggeri, Aurlandshallen, Aurland helsetun og Galleri Vinjum.

   

Oddvar Torsheim, Birger Meland, Olav Stedje og Tove Bakke

   

Linda Eide: Norsk attraksjon med mellom anna Jens Brekke

The Åsleiks (Engmark)
       
Bokmesse og bokdykk
Arnfinn Nordbø
     
Erlend Vinjum om brorJohannes Vinjum i Galleri Vinjum

I lobbyen på Fretheim Hotel

     
Arne Horge med fleire på Aurland Helsetun
     
Hallgrim Berg på Flåm Panorama
     

Marit Eikemo

Fjordaquiz og Olav Stedje på Ægir bryggeri

     
Lomsk og Finn Tokvam i Aurlandshallen