DEN TIDLEGE UTVANDRINGA FRÅ SOGN

Rasmus Sunde samla fullt hus i Infohagen med interessant kåseri om den tidlege
utvandringa frå Sogn til Amerika

 
   
   
Bileta nedanfor er frå ei uhøgtidleg samkome der ein markerer at restaureringa er i
godt gjenge