Opning av Sivlebiblioteket 21.04.2007

Sivlebiblioteket er eit fantastisk skue som er vel vedt eit besøk. Biblioteket ligg i 2. høgda i den gamle ærverdige delen av
Fretheim Hotel. Opningsseremonien var i Fretheimssalen med eit verdig program knytt opp mot Per Sivle.
Bileta frå opninga og biblioteket talar for seg sjølv. Til slutt er det med nokre bilete frå Flåm denne fine vårdagen.
Førebuingane til ein ny sesong er, som de ser, i full gang.

Birgittha Sandström
og Jan Fredrik Hagen
ynskjer velkommen!
Programvert
Gullaug Pless
"Den fyrste songen"
solosang av
Christel  M Domaas
Offisiell opning
Ved Jens Brekke
Sivle Laget
Vossastubbar
opplesing av
Leif I. Underdal
"Dikt i samling"
Boklansering
Vertskapet på
Fretheim Hotel
Fullsett
Fretheimsal
Sivlebiblioteket
er i 2. høgda
Odd Nordstoga og kameratane hans var eit friskt innslag i det fine programmet
Nedanfor er bilete frå det flotte Sivlebiblioteket på Fretheim Hotel
To ivrige fotografar
Nokre "stemningsbilete" frå Flåm denne flotte vårdagen
Kveldsbilete av Fretheim Hotel teke helga før opninga