Smalahovekvelden
til Flåm Musikklag vat gjennomført med stil 20!

Over 120 gjester tok del i Flåm Musikklag sin smalahovefest.
Det var eit særs vellukka og verdig arrangement.
Bileta lyt nok fortelje historia sjølv.

Klikk på bileta for å gjere dei større !