Smestova
Restaurering av Smestova er i full gang

Sogelaget restaurerer den siste attverande husmannsplassen i Aurland kommune.
Smestova tilhøyrde Prestegarden og er mo sigd av Sanitetslaget.
Pr. 4. juli er taket skifta, torvtak er kome på plass og utvendig pipe med
innvendig grue.
Me kjem til å fylgje opp restaureringa når arbeidet startar opp att etter ferien.
   
   
Bileta nedanfor er frå ei uhøgtidleg samkome der ein markerer at restaureringa er i
godt gjenge