Kjempetransport i Aurland

Spanande transport av 140 tonns transformator frå Aurland 3 (Øyestølen) til E-CO si båthamn der
"Statnett Transport" venta på den i alt 300 tonn tunge lasta.
Transporten gjekk greitt trass mange "flaskehalsar" på turen ned frå fjellet..
Mange spente aurlendingar fylgde med på hendinga denne torsdagen (15.04.2009).
Fotograf: Thorvald Andresen.