Orføraren sin velkomsttale

Vyrde Dronning, miljøvernminister, representant frå Unesco

- og alle gjester – eg vil bukka og takka

For at de alle  ville ta turen hit til Bakka

Me skal markera med fest som seg hør og bør

Opning av Vestnorske fjordar – verdsarv sør

 

Me er i eit område av framifrå verdi

Som må skjøttast vel til evig tid

På det store møtet i Durban i fjor

Vart det framført slike store ord

 

Her er busette grender med slåttemark

Dei skal leva i ein slags Verdsarvpark

Som vertskap for alle dei som kjem på tur

For å oppleva  a wonderful view  og fossedur

 

Me er budde på det meste – mang ei bok er skrive                            

Som skildrar naturen og folkelivet                                

Og alle må få smaka den lokale maten

Geitosten, kjøtet, laksen og salaten

 

Kulturlandskapet treng bønder med dyr

Så kva med høveleg stort gebyr?

Til dekking av ekstra slit og strev

Som små og tungbrukte gardar krev

 

To fylke og fire kommunar er med i dag

Førebuingar har me gjort i lag

Her er rydda og malt og pussa og slått

No går det nok bra - sidan veret vart flott

 

Snart skal avdukast ein bronseplakett

Og det var frå først av ikkje so lett

Å finna ein stadeigen bautastein

Så eg utfordra både Hjørdis og Svein

Me leita rundt bøane og fekk ikkje fred

Før me fann seglstein frå raset 2003

 

No kjem talar og kulturprogam

Noralv Distad ver så god du skal losa oss fram

 

Olav Ellingsen, ordførar i Aurland kommune