Vinterbilete "våren" 2005Nokre vinterbilete frå Aurland og frå opninga av Sogneporten

Bileta treng vel ikkje kommentarar,- klikk på bileta for å gjere dei større