Aurlendingane har hauststemning...


...og
rike handverkstradisjonar

kaka01-2.jpg (20894 byte) olemann01-2.jpg (18951 byte) åse01-2.jpg (16540 byte) strikke01-2.jpg (20450 byte) strikke03-2.jpg (20727 byte)
Tunnellkaka i
Lærdal 24,5 m
Olav Borlaug,
dreiemeister
Galleri
Åse Bjørnestad
Aurland
Strikkedesign
Diverse
utstillarar
tradmat02-2.jpg (21301 byte) julestas01-2.jpg (22757 byte) frøydis01-2.jpg (22543 byte) randi loven01-2.jpg (17989 byte) borgny01-2.jpg (23915 byte)
Tradisjonsmat
frå Undredal
Eldrid
Kringleland & Co
Olav, Anne Karin
og Frøydis
Randi Veum Borgny Skjerdal
edvin01-2.jpg (25890 byte) gerd01-2.jpg (18369 byte) solveil lie01-2.jpg (23627 byte) ingeborg01-2.jpg (25486 byte) liv tone01-2.jpg (17921 byte)
Elegante stolar,
 frå Edvin Flåm
Gerd Moldvær Einar og
Solveig Lie & Co
Vevarbeid m.m.
Ingeborg Lunde
Liv Tone
Grønsberg
frøydis02-2.jpg (18998 byte) tveito01-2.jpg (21949 byte) katta i sekken-2.jpg (21676 byte) bibliotek01-2.jpg (25461 byte) julegata01-2.jpg (20388 byte)
Måleri av
Frøydis Lunde
Fint trearbeid av
Aksel Tveite
Loddsal og
"katta i sekken"
Biblioteket var
fint pynta
Julegata
lokalhist02-2.jpg (24951 byte) lokalhist01-2.jpg (23275 byte) sivletavle01-2.jpg (17111 byte) sivle02-2.jpg (14922 byte) sivle01-2.jpg (14382 byte)
Lokalhistorisk Senter Sivlesamlinga
vinjum04-2.jpg (21942 byte) vinjum02-2.jpg (20322 byte) vinjum06-2.jpg (17951 byte) vinjum03-2.jpg (23787 byte) vinjum07-2.jpg (19217 byte)
Galleri Vinjum er vel verd eit besøk, og Ingvar Vikesland guidar deg gjerne