Storarta opning av "nye" 

Fretheim Hotel


Opninga av nye Fretheim Hotel i Flåm vart ein suksess.
Ikkje ein gong regnet greidde å dempe stemninga.
Bilete er frå inngangspartiet med ny infotavle frå Snikkarbui.

Du kan klikke på bileta for å gjere dei større.

FH-olavfart.jpg (14433 byte) FH-olav-opning.jpg (16401 byte) FH-nøkkel.jpg (20263 byte) FH-bugge.jpg (14586 byte)
Hektisk før
opninga
Opningstale
v/ adm. direktør
 Olav Lühr
i Flåm Utvikling
Overlevering av
hotellet frå
Øverland til 
Tollefsen
Hyllingstale
v/ statssekretæ
Bugge
FH-musikklag.jpg (20820 byte) FH-folk.jpg (15994 byte) FH-oppsett.jpg (14992 byte) FH-grill.jpg (15871 byte)
Congratulations
til Jubilanten
frå Flåm
Musikklag
Mange trossa
veret og tok del
i opnings-
seremonien
Grilltelt måtte
til i regnet. 
Det vart sett 
opp i rekordfart 
Grillen er tent, 
og gjestene får
snart ein smake-
bit av kje-kjøtet
FH-espen.jpg (14412 byte) FH-ove-portrett.jpg (15616 byte) FH-ola.jpg (18270 byte) FH-olavkontroll.jpg (16455 byte)
Espen Borlaug
underheldt på
toradar...
...og fargerike 
Ove Thue
friska opp
Konkurreande
verksemder
hjelpte og til
Nok eit vellukka
arrangement i 
hamn for Olav