BERGTEKEN

Eg har video frå BERGTEKEN for sal!

Filmen er teken opp med to kamera og redigert.
Alt frå fyrste framvisinga er med på videoen.
Den kan tingast innan 1. februar ved å maile meg på:

oefsteng@online.no

eller ved å ringe meg på telefon: 57 63 23 94

Pris Kr 100

Før musa over det svarte feltet for å starte demoen!
(Vent litt! - nedlastinga tek omlag eitt minutt.
Kvaliteten videoen er mykje betre enn på internett-filmen)

Bilete frå filmen

Helsing Einar Øfsteng