10. klasse på fisketur

Praktisk prosjektgruppa ved ABU (10.klasse) var på lærerik
fisketur i vest-fjella i slutten av august.