AURLAND BARNE- OG UNGDOMSSKULE

 

 
   
   
   
   
   

   
  Ungdomsskulebygget skulestart hausten 2003  
6-kant02-2.jpg (23459 byte) Leikeland01-02.jpg (26581 byte) ute-sfo02-2.jpg (26592 byte)
ABU i vårsol ABU sommar Nye 6-kant huska Leikeland Uteplass SFO

5763 1800

Gerd Irene Thy, sentral (tysd., onsd., torsd.)

5763 1801

Fax

5763 1802

Signe Olaug Pedersen, Stein Abrahamsen

5763 1803

Irene Stigen, Gerd L. Nilsen, Cecilie Bugge

5763 1804

Jon Rasmussen, Hanne Otterhals

5763 1805

Anne Marie Torheim, Torill Bruvik

5763 1806

Kjersti Aarethun, Terje Horvei , Gunvor Skahjem

5763 1807

Harald Winjum, Heidi Brandshaug

5763 1808

Nils Tore Skahjem, Magne Lundeland, Irmelin Klemetzen

5763 1809

Lærarrom

5763 1810

Odd Mikalsen                      Rektor

5763 1811

Kari Johnsen

5763 1812

Olav Terum

5763 1813

Vibeke S. Rinde, Ingrid Almenningen,

5763 1814

Arild Mykkeltveit, Ronny Rinde

5763 1815

Inger Marie Elgåen (Mia)

5763 1818

Øystein Borlaug                 Vaktmeister   95984615

5763 1819

Nora Osland Roti, bibliotek

5763 1820

SFO

Lærarane i Aurland på kurs før skulestart

Med 9. på tur i Aurlandsdalen måndag 11. juni 2001

Løypestreng, kløvjing og 7. klasse 2000/01

Grilldag for 9.

Glimt frå innebandy-turneringa på ABU våren 2001