Undredal

Desse bileta er tekne våren 2000 av Thor Andresen.

(tilbake)

ukrk-a.jpg (21738 byte) udaldal.jpg (18033 byte) langhuso.jpg (12337 byte) udalfoss2.jpg (24117 byte)
Undredal Kyrkje minste i landet Opp Undredalen Stamvegen på Langhuso Vakker bekk i Undredalen
kyrkjepan.jpg (21704 byte) u-fjord.jpg (13337 byte) u-brygge.jpg (19894 byte) U-dal-pan-sj.jpg (91995 byte)
Panorama sett frå kyrkja Aurlandsfjorden
 
Undredal Brygge Undredal frå fjorden

(tilbake)